ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve společnosti Michal Hruška – Agentura Hermés.

Agentura Hermés zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, které v českém právním prostředí od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podle něhož jsme dosud naplňovali naše povinnosti při zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou u nás vždy zpracovávány v souladu se zákonem, nově právním předpisem EU. Bez existence alespoň jednoho zákonného právního titulu osobní údaje nezpracováváme. Zpracování osobních údajů u nás probíhá zcela transparentně a korektně. K předání osobních údajů třetím stranám (lektorovi, který vás bude učit, musíme sdělit vaši jazykovou úroveň) dojde pouze po vašem souhlasu. Osobní údaje od klientů vyžadujeme jen pro legitimní účely, v přiměřené míře a nezbytném rozsahu. Osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou v ohledu na účel jejich zpracování. Nepodporujeme obchodování s osobními údaji.  

Agentura Hermes
Copyright (c) 2021, agentura-hermes.cz

nezávazná objednávka »