Informace pro personalisty

Pokud jste personalistou ve firmě a budete objednávat jazykové kurzy pro více zaměstnanců, máme pro Vás několik návrhů na způsob spolupráce s naší školou.

Výuka pro jednotlivce nebo malé skupinky 2-3 osob

1. možnost:
Abychom Vám ušetřili práci, stačí nám pouze dodat telefon na zaměstnance, kteří požadují výuku. Koordinátor naší agentury s nimi domluví sám veškeré podrobnosti (pokročilost, čas výuky, frekvence, lektor, termín 1. lekce, …) a Vy jen schválíte časový a finanční rozsah výuky.

2. možnost:
Samozřejmě můžete všechny podrobnosti domlouvat s naším pracovníkem Vy. V tom případě budeme potřebovat vědět místo výuky, možné termíny na výuku a frekvenci výuky, pokročilost a požadované zaměření v daném jazyce a termín zahájení. Po vybrání vhodného lektora Vám náš koordinátor zavolá, potvrdí termín 1. lekce a předá kontakt na lektora.

Výuka pro skupiny:

Chcete-li zajistit skupinovou výuku pro zaměstnance různých pokročilostí, tak nejjednodušší variantou je, že na 1. lekci přijde lektor, který bude vyučovat. Na základě písemných a ústních testů studenty rozdělí do skupinek a domluví se s Vámi na možných časech výuky. Po zahájení lektor vede docházku do kurzů.

Platba

1. možnost:
Platit lze formou předplaceného kreditu hodin s datem splatnosti do 14 dnů po zkušební lekci. Tedy například pro pana Nováka objednáte 20x90minut výuky angličtiny. Na základě podepsaných výkazů odučených lekcí poté panu Novákovi odchozené lekce odečítáme z kreditu a když se blíží vyčerpání lekcí, kontaktujeme Vás s dotazem na prodloužení výuky. Včas zrušené lekce se samozřejmě nepočítají. Tento způsob výuky je administrativně jednodušší a jsme schopni nabídnout velmi dobrou cenu. Viz ceník. Nevyčerpané lekce jednoho zaměstnance lze v rámci firmy převést na jiného, či na jiný jazyk. Agentura vede podrobný přehled lekcí a je schopna je kdykoli doložit. Tuto variantu volí 90% našich klientů.
Má-li zaměstnanec k dispozici určitý rozpočet, spočítáme mu lekce přesně do jeho limitu.

2. možnost:
Platíte měsíčně zpětně na základě skutečně odučených hodin. S fakturou Vám přijde okopírovaný výkaz hodin. Tato varianta je vhodná, pokud chcete mít stálý přehled o výuce zaměstnanců. Pro nás je však administrativně náročnější, proto bude cena o něco vyšší než u 1. varianty. 

Chcete slevu?

Při větším rozsahu spolupráce jsme schopni nabídnout lepší cenu než při jednotlivé výuce. Slevu lze také nabídnout v případě, že objednáte výuku pro několik zaměstnanců nebo skupin, které budou po sobě časově navazovat – lektorovi se tím ušetří čas za dojíždění.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat! Těšíme se na Vás!

Agentura Hermes
Copyright (c) 2021, agentura-hermes.cz

nezávazná objednávka »